Gerstestro is een bijproduct van de graanteelt en kan voor diverse doeleinden worden ingezet binnen de veehouderij. Naast strooisel is met name zomer gerstestro uitstekend geschikt als structuurhoudend voer voor melk- en jongvee. Zomer gerstestro heeft een zachtere structuur en heeft een hogere smakelijkheid dan tarwestro en wordt daarom vaak als enkelvoudig voedermiddel ingezet binnen het totaal rantsoen. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij het gerstestro ongesneden, gesneden of gehakseld leveren.