O BAM Vermeer Payroll B.V.

B.A.M. Vermeer Payroll B.V. jest podmiotem świadczącym usługi administracji płac ( Payroll) dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Atutem wyróżniającym korzystanie z usługi Payroll jest możliwość poświęcenia czasu na właściwe zarządzanie własnym przedsiębiorstwem.

Jako klient/pracodawca przedsiębiorca sam przeprowadza proces rekrutacji oraz uzgadnia warunku pracy i płacy z przyszłym pracownikiem.

Przekazując nam funkcjonujące warunku zatrudnienia, monitorujemy ich zgodność z obowiązującymi regulacjami zawartymi w aktach prawnych właściwych sektorowo ( CAO). Będziemy także dbać o właściwą dokumentację pracowniczą.

Certyfikaty

Aby wzmocnić jakość naszych wewnętrznych działań, jesteśmy członkiem NBBU ( Zbiorowy Układ Pracy), posiadamy także następujące certyfikaty:

Kontakt

Wyślij do nas wiadomość

wysłać

Kierunki

Dane kontaktowe

Adres:

Biezenmortelsestraat 43
5074 RB Biezenmortel

Numer telefonu:

+31 (0) 13 458 27 31

Emalia:

uitzend@bamvermeer.nl

Social media: